Hva er CSC lik?

Hva er CSC lik i Trig?

I en høyre trekant er kosekanten i en vinkel Lengden på hypotenusen delt på lengden på motsatt side. I en formel er den forkortet til bare ‘CSC’.

Er CSC det samme som sin 1?

Det er viktig å merke seg det Det er en stor forskjell mellom den gjensidige verdien CSC θ og SIN-1X. Kosecantfunksjonen betyr 1/sin θ, mens det andre innebærer å finne en vinkel hvis sinus er x.

Er CSC det inverse av synd?

Inverse gjensidige trigonometriske funksjoner vi allerede vet det Kosecantfunksjonen er gjensidigheten til sinusfunksjonen. Dette vil bli brukt til å utlede gjensidigheten til den omvendte sinusfunksjonen. Fordi COSCANT og SECANT er inverser, \ Begynn {Align*} \ sin^{-1} \ frac {1} {x} = \ csc^{-1} x \ end {Align*} er også sann.

Er CSC lik COSEC?

Cosecant (COSEC eller CSC) Det er lik forholdet mellom lengden på hypotenusen og siden av siden overfor vinkelen. Cosecant er vanligvis forkortet som COSEC eller CSC.

Hva er CSC -formel?

Cosecant -formelen er gitt som følger: cosec a = hypotenuse / motsatt side = ab / bc = c / a. Vi vet det, sin a = motsatt side / hypotenuse. Cosecant er den gjensidige Sine.

Hvordan finner du verdien av CSC?

csc (x) = (sin (x)) ⁻ . Eller, hvis du foretrekker brøk, CSC (x) = 1 / sin (x) .

Hva er CSC?

I en høyre vinklet trekant er kosekanten i en vinkel: Lengden på hypotenusen delt på lengden på siden motsatt vinkelen. Forkortelsen er CSC. csc θ = hypotenuse / motsatt.

Er cos 1 det samme som CSC?

Funksjonene er vanligvis forkortet: sinus (sin), kosinus (COS), tangent (tan) cosecant (CSC), Secant (SEC) og Cotangent (COT)….Math2.org matematikkbord:

sin (q) = opp/hyp CSC (Q) = 1/sin (Q)
cos (q) = adj/hyp SEC (Q) = 1/COS (Q)
tan (q) = sin (q)/cos (q) barneseng (q) = 1/solbrun (q)

Er CSC synd eller cos?

Funksjonene er vanligvis forkortet: sinus (sin), kosinus (COS), tangent (solbrun) Cosecant (CSC), Secant (SEC), og Cotangent (barneseng)….Math2.org matematikkbord:

sin (q) = opp/hyp CSC (Q) = 1/sin (q)
tan (q) = sin (q)/cos (q) barneseng (q) = 1/solbrun (q)

Er cosec lik bue?

Sinus inverse eller buesin er det inverse av sinusfunksjon som returnerer verdien av vinkelen som sinusfunksjonen er lik motsatt side og hypotenuse -forhold. Det genererer verdien av vinkelen. Men COSEC -funksjonen er den gjensidige av sinusfunksjonen og er ikke lik sinus inverse.

Hvordan finner du CSC?

0: 423: 07Hvise å finne forholdet mellom CSC, SEC og barneseng i 30 grader – YouTubeyOutube

Hva er CSC på enhetssirkelen?

0: 406: 49Cot, SEC og CSC for standard enhetssirkelvinkler – YouTubeyOutube

Hva er CSC matematikk?

I en høyre vinklet trekant er kosekanten i en vinkel: Lengden på hypotenusen delt på lengden på siden motsatt vinkelen. Forkortelsen er CSC. csc θ = hypotenuse / motsatt. Det er ikke ofte brukt, og er lik 1/sinus.

Er CSC A COS?

Funksjonene er vanligvis forkortet: sinus (sin), kosinus (COS), tangent (solbrun) Cosecant (CSC), Secant (SEC), og Cotangent (barneseng)….Math2.org matematikkbord:

sin (q) = opp/hyp CSC (Q) = 1/sin (Q)
cos (q) = adj/hyp SEC (Q) = 1/COS (Q)
tan (q) = sin (q)/cos (q) barneseng (q) = 1/solbrun (q)

Hvordan finner du CSC uten kalkulator?

2: 489: 14Ex: Løs CSC (x) = a uten kalkulator – YouTubeyOutube

Hvordan finner du CSC?

0: 423: 07Hvise å finne forholdet mellom CSC, SEC og barneseng i 30 grader – YouTubeyOutube

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *