Hvordan Excel viser ukens dag

Kan Excel fortelle deg hvilken dag i uken en dato er?

Excel-ukedagsfunksjonen tar en dato og returnerer et nummer mellom 1-7 som representerer ukedagen. Som standard returnerer ukedag 1 for søndag og 7 for lørdag, men dette er konfigurerbart. Du kan bruke ukedagsfunksjonen i andre formler for å sjekke ukedagen.

Hvordan får jeg ukens dag i Excel?

Gå til fanen Nummer i dialogboksen Format Cells. Velg tilpasset som kategori. Legg DDDD i typefeltet for hele ukedagens navn eller DDD for det forkortede ukedagsnavnet. Trykk på OK -knappen.

Hvordan får du ukens dag fra en date?

2: 229: 33 Hvordan beregne ukens dag fra datoen på sekunder.(Kalender …YouTubestart av foreslått utklipp av foreslåtte klippso Vi har syv nå vår regning er i utgangspunktet 32 pluss syv som er 39. Dollars nå ganske enkelt vi trenger tomoreso vi har syv nå regningen vår er i utgangspunktet 32 pluss syv som er 39. Dollarer nå bare vi trenger å dele det med syv fordi det er syv dager i løpet av en uke. Så syv femmere er 35.

Hvordan endrer du en dato til en dag i uken i Excel?

I en tom celle, vennligst skriv inn formelen = velg (ukedag (B1), «Sun», «Mon», «Tirs», «Wed», «Thu», «Fri», «Sat»), og trykk Enter nøkkel. Denne formelen vil konvertere datoen til ukedagen som nedenfor skjermbilde vist.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *