Hvordan fikser du runtimefeil 9 -abonnement utenfor rekkevidde i VBA?

Hvordan fikser jeg runtime feil 9 abonnement utenfor rekkevidde i excel vba?

Abonnement utenfor rekkevidde (Kjøretid: Feil 9) Abonnement Out of Range Feil (Kjøretid: Feil 9) oppstår når du refererer til et objekt eller prøver å bruke en variabel i en kode som ikke eksisterer i koden, I så fall vil VBA vise denne feilen. Som hver kode du skriver er unik, så årsaken til feilen ville være.

Hvordan fikser jeg abonnement utenfor rekkevidde i VBA?

Forklaring: Feilen ‘Abonnement ut av rekkevidde’ dukker opp fordi det ikke er fjerde regneark. For å fikse denne feilen, Endre 4 til en 1, 2 eller 3 (eller sett inn et nytt regneark ved å klikke på pluss -tegnet).

Hvordan løser du et kjøretidsfeil 9 -abonnement utenfor rekkevidden?

Hvordan fikse runtime -feilen 9: abonnement utenfor rekkevidden

 1. Koble en skriver til datamaskinen din, koble til strømledningen og slå den på. …
 2. Gå til «Start»> «Kontrollpanel»> «Skriver og fakser.»»
 3. Klikk «Legg til en skriver» og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en standardskriver.
 4. Gå til «Start»> «Kontrollpanel.»»

Hvordan fikser jeg en runtime -feil 9 i Excel?

Feilmeldingsfeilknapp. Noen ganger, når du prøver å kjøre en makro, vises en feilmelding, for eksempel «Run-Time Feil ‘9’: Abonnement ut av rekkevidden» Feil vist nedenfor. På denne feilmeldingen er det 3 knapper tilgjengelig – slutt, feilsøking og hjelp. For å stoppe makroen, klikker du på sluttknappen.

Hvordan feilsøker jeg VBA -kode?

Feilsøking

 1. Tøm området A1: E2. …
 2. Trykk F8 fire ganger. …
 3. Trykk F8 to ganger til. …
 4. Enkelt trinn gjennom resten av koden for å se hvordan Excel VBA kommer inn i de andre tallene. …
 5. Klikk på den grønne pilen for å utføre makroen til breakpoint. …
 6. Bare en del av makroen (for i = 1) er utført.

Hvorfor er abonnementet mitt utenfor rekkevidde?

Ikke-eksisterende element: I noen tilfeller er det mulig at det Du har kanskje referert til et element i kommandoen som ikke eksisterer. Det er mulig at abonnementet enten er større eller mindre enn området for mulige abonnement eller dimensjoner, kanskje ikke har blitt tildelt matrisen på dette punktet i applikasjonen.

Hvorfor får jeg abonnement utenfor rekkevidden?

Abonnement utenfor rekkefeil oppstår når du prøver å referere til en indeks for en samling som er ugyldig. Mest sannsynlig inkluderer indeksen i Windows ikke faktisk . XLS. Indeksen for vinduet skal være den samme som navnet på arbeidsboken som vises i tittellinjen til Excel.

Hvordan håndterer du feil i VBA?

VBA -feilhåndtering av beste praksis

 1. Bruk ‘på Feil gå [etikett]’ i begynnelsen av koden. …
 2. Bruk ‘på feil gjenoppta neste’ bare når du er sikker på feilene som kan oppstå. …
 3. Når du bruker feilbehandlere, må du sørge for at du bruker Exit Sub før håndtererne. …
 4. Bruk flere feilbehandlere for å felle forskjellige typer feil.

Hvordan fikser jeg kompileringsfeil i VBA?

Problemet kan løses som følger:

 1. Åpne databasen eller applikasjonen.
 2. Åpne en modul i designvisning eller trykk ALT+F11 for å bytte til Visual Basic Editor.
 3. Klikk på Referanser på Verktøy -menyen.
 4. Fjern avmerkingsboksen for typebiblioteket eller objektbiblioteket merket som «Mangler:»

20. september 2018

Hvordan fikser jeg en overløpsfeil i VBA?

Eksempel 3: VBA -overløpsfeil med lang datatype Dette kan inneholde verdier fra –2.147.483.648 til 2.147.486.647. Alt over som vil forårsake en feil. Dette vil føre til en overløpsfeil. For å løse dette problemet, må vi gjøre det Bruk funksjonen CLNG i VBA.

Hva er objekt som kreves i VBA?

Objekt som kreves i Excel VBA. Objekt som kreves er En feil som er forårsaket ved kjøretid når vi har definert enhver variabel som ikke er et objekt, men vi prøver å tilordne noen verdier ved hjelp av en angitt uttalelse. Denne feilen er en kjøretidsfeil som oppstår av forskjellige grunner.

Hvordan skriver du en sub i VBA?

Når vi skriver suben, vi Bruk nøkkelordet “Sub” og et navn som prosedyrenavn for å erklære suben. Underprosedyren bør følges av oppgaven som skal utføres, skrevet på VBA -språk. Subben skal lukke med uttalelsen End Sub. Slutt sub.

Hva er runtime -feil i VBA?

Runtime -feil er ofte forårsaket av Uventede data blir sendt til VBA -koden, ikke -samsvarende datatyper, deling av uventede nuller, og definerte celleområder som ikke er tilgjengelige. Runtime -feil er også de mest varierte og komplekse å spore opp og fikse.

Hvordan hopper jeg over feil i VBA?

Hvis du bare vil ignorere feilmeldingen for et spesifikt kode, så Lukk ON -feilen CV Neste uttalelse ved å legge til uttalelsen om «On feil goto 0».

Hvordan håndterer du en runtime -feil i VBA?

For å håndtere en feil i nettet, Bruk CVen neste uttalelse med på feil. Eventuelle feil som oppstår i løpet av kjøretid fører til at Infoconnect fortsetter å utføre makroen ved neste uttalelse. Hvis det oppstår en feil, håndteres den ved å åpne en dialogboks, sende kontrollen til en annen prosedyre eller til en rutine innen samme prosedyre.

Hvordan stopper du en runtime -feil i VBA?

1: 295: 53 Hvordan fikse løpstidsfeil i Excel VBA – YouTubeyOutube

Hva som forårsaker overløpsfeil i VBA?

I VBA er overløp (feil 6) en feiltidsfeil som oppstår Når du spesifiserer et tall til variabelen som er utenfor antallet tall som datatypen kan ta. Med enkle ord oppstår denne feilen når du går ut av området for en variabel type.

Hvordan fikser jeg en overløpsfeil i Excel?

For å overvinne overløpsfeil må vi vite hvilken datatype som kan inneholde hvor mye verdier. CLNG -funksjon hjelper til med overløpsfeil for lange datatyper.

Hvordan fikser du et objekt som kreves feil i VBA?

Hvordan du fikser objektet som kreves (feil 424) i VBA

 1. Gå til feilsøkingsmenyen i Visual Basic Editor.
 2. Bruk trinnet til å kjøre hele koden trinn for trinn.
 3. I det øyeblikket du når linjen der du har en feil, vil VBA vise deg en feil.
 4. Rett den kodelinjen.

Hvordan setter du et område i VBA?

Eksempel 1 Klikk på Tabs Tab> Velg modul. Trinn 2: Skriv underprosessen for VBA -settområde som vist nedenfor. Trinn 3: Erklær variabelen ved å bruke DIM som Range -objekt som vist nedenfor. Trinn 4: Ytterligere å sette opp rekkevidden med deklarert variabel MyRange, vi velger deretter cellen som vil inkludere.

Hvordan fungerer subs i VBA?

En sub/makro er der du plasserer linjene dine med VBA -kode. Når du kjører en sub, blir alle kodelinjene den inneholder utført. Det betyr at VBA utfører instruksjonene sine. Du erklærer suben ved å bruke undernøkkelordet og navnet du ønsker å gi suben.

Hvordan kaller du en sub i Visual Basic?

Ringer en underprosedyre du kaller en underprosedyre innen Bruker prosedyrenavnet i en uttalelse og følger deretter navnet med argumentlisten i parenteser. Du kan utelate parentesene bare hvis du ikke leverer noen argumenter. Imidlertid er koden din mer lesbar hvis du alltid inkluderer parentesene.

Hvordan fikser jeg visuell grunnleggende runtime -feil?

Feilsøkingstrinn

 1. Start Microsoft Excel.
 2. På menylinjen velger du «Fil»> «[Excel] Alternativer»> «Trust Center»> «Trust Center -innstillinger…»>» Makroinnstillinger «
 3. I toppseksjonen velger du alternativknappen for «Deaktiver alle makroer med varsling»

Hvordan fikser jeg syntaksfeil i VBA?

0: 105: 15Excel VBA – Typer feil – YouTubeyOutube

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *