Hvordan fikser jeg feilkode 137?

Hva betyr feilkode 137 på en LG TV?

De fleste av LG Smart TV -brukerne kan se feilkoden 137 mens du åpner YouTube -appen. YouTube TV -feilkoden 137 indikerer YouTube -appen har sluttet å jobbe med LG Smart TV. Feilmeldingene som «annonser», «Ingen videoer er tilgjengelige» vises på TV -skjermen mens du møter feilkoden 137.

Hva betyr kode 137?

Feilkode: err_name_resolution_failed [Feilkode 137].”Det er flere grunner til at err_name_resolution_failed kan oppstå, inkludert korrupte DNS -innstillinger, overbelastede nettleserdata, feil innstillinger for internettkonfigurasjon, system eller maskinvarefeil, malware -infeksjoner, etc.

Hvorfor kan ikke LG -TV -en min koble seg til Internett?

Start TV- og trådløse ruteren på nytt (koble dem fra dem og koble dem inn igjen). For avanserte brukere: Forsikre deg om at ruteren har deaktivert Mac -filtrering. For avanserte brukere: Forsikre deg om at ruteren har DHCP aktivert, eller at du har passende statiske IP -innstillinger programmert inn i TV -en. Hvis problemet vedvarer, kontakt oss.

Hvordan tilbakestiller jeg internett på LG Smart TV?

0: 061: 48Hvise å fikse en LG -TV som ikke kobles til WiFi – YouTubeyOutubestart av den foreslåtte utklippen av foreslått utklipp i de fleste tilfeller, dette vil faktisk fungere bare i utgangspunktet koble fra TV -en fra veggen. Vent rundt 60mor og i de fleste tilfeller vil dette faktisk fungere bare i utgangspunktet koble fra TV -en fra veggen. Vent omtrent 60 sekunder Ikke vær utålmodig her Vent hele 60 sekunder.

Hva betyr Netflix Error TVQ ST 137?

Det peker vanligvis på et problem med TV -showet eller filmen du prøver å se.

Hvordan kobler jeg LG -TV -en min til wifi?

0: 311: 24Hvise å konf

Hvorfor kobler ikke den smarte TV -en min til internett?

Start ruteren på nytt. Koble strømmen, vent ca 1 minutt og koble til igjen. Prøv å koble en annen enhet til ruteren. Hvis det fungerer, er det et TV -problem, og hvis det ikke gjør det, er det et ruterproblem.

Hvorfor vil ikke min smarte TV koble seg til internett?

Koble fra alle komponenter i smart -TV og ruter i fem minutter for å tilbakestille systemet. På nytt og prøv igjen. Gjenopprett den smarte TV -en til sin «standard» -innstilling. Skann etter ditt Wi-Fi-nettverk og legg inn passordet på nytt.

Hva er feilkoden på Netflix?

oppsummering

Feilkoder Potensielle årsaker Potensielle rettelser
S7111-11101 Nettleserutgave Besøk Netflix.com/clearcookies
TVP-832, NW-2-5 Tilkoblingsproblem Feilsøke Internett -tilkobling
U7111-5070 Aldersproblem Besøk Netflix.com/verifisering
UI-120 Kommunikasjonsproblem Logg ut og start enheten på nytt; Ring produsenten om nødvendig

Hvordan fikser jeg Netflix error TVQ ST 131?

Hvis du opplever feilkoden TVQ-ST-131, ofte ledsaget av følgende melding: Kunne ikke koble til Netflix….Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten.
 2. Koble fra modemet og ruteren fra strømmen.
 3. Vent 30 sekunder.
 4. Koble til modemet ditt.
 5. Vent 1 minutt.
 6. Plugg inn ruteren.
 7. Vent 1 minutt.
 8. Prøv Netflix igjen.

Hvordan starter jeg på nytt min smart -TV?

Hvis TV er slått av, slå den på først og utfør følgende operasjon.

 1. Pek fjernkontrollen til belysning LED eller status LED og trykk og hold strømknappen til fjernkontrollen i omtrent 5 sekunder, eller til en melding slår av vises. …
 2. TV -en skal starte på nytt automatisk.

Hvordan tilbakestiller jeg smart -tv -en min?

1 tilbakestilling av fabrikken

 1. Kraft på TV -en din.
 2. Trykk på menyknappen.
 3. Velg støtte, og skriv deretter inn.
 4. Velg selvdiagnose, og skriv deretter inn.
 5. Velg Tilbakestill, og skriv deretter inn.
 6. Skriv inn sikkerhetsnålen din. …
 7. Fabrikkens tilbakestillingsskjerm vil vise en advarselsmelding. …
 8. Under prosessen kan TV slå seg av og på og vil vise oppsettskjermen.

Hvordan tilbakestiller jeg Netflix på TV -en min?

Tilbakestill Netflix -appen Velg Innstillinger fra startskjermen. Sveip ned til du finner Netflix -appen. Velg Netflix. Skyv tilbakestillingsbryteren til PÅ -posisjonen.

Hvordan fjerner du Netflix -feil?

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra smart -tv.
 2. Koble fra modemet ditt (og din trådløse ruter, hvis det er en egen enhet) fra strøm i 30 sekunder.
 3. Koble til modemet ditt og vent til ingen nye indikatorlys blinker på. …
 4. Slå på smart -tv igjen og prøv Netflix igjen.

Hva skjer hvis du tilbakestiller Netflix?

Fjern Netflix -appdataene Å tømme appdata vil slette alle TV -serier og filmer du har lastet ned til enheten. Fra startskjermen på enheten din, naviger til innstillinger. Velg Generelt. Hvis du ikke ser generell, fortsett til neste trinn.

Hvordan starter jeg på nytt TV -en på nytt?

Hvis TV er slått av, slå den på først og utfør følgende operasjon.

 1. Pek fjernkontrollen til belysning LED eller status LED og trykk og hold strømknappen til fjernkontrollen i omtrent 5 sekunder, eller til en melding slår av vises. …
 2. TV -en skal starte på nytt automatisk.

Hvorfor fungerer ikke den smarte TV -en min?

Hvis dine Samsung Smart TV -apper ikke fungerer, kan du løse problemet ved flere forskjellige metoder. En løsning er å Power Reset enheten og start hjemmenettverket på nytt. En annen løsning er å tømme appbufferen og oppdatere programvaren din.

Tilbakestiller en TV -TV?

Koble fra TV -en fra strømforsyningen tilbakestiller ikke TV -en, Den slår den av som om den ble slått av og slått på via fjernkontrollen. Hvis du vil utføre en tilbakestilling av fabrikken, kan du vanligvis gjøre det via konfigurasjonsmenyen eller en knapp som ligger et sted på TV -en.

Hvorfor fungerer ikke mine smarte TV -apper?

Samsung TV -apper fungerer ikke – feilsøking og diagnose en løsning er å Power Reset enheten og start hjemmenettverket på nytt. En annen løsning er å tømme appbufferen og oppdatere programvaren din. Hvis apper har problemer, kan du prøve noen få forskjellige metoder for å løse problemet og få appene dine til å fungere igjen.

Hvorfor fungerer ikke Netflix min på smart -TV -en min?

Start hjemmenettverket på nytt Slå av eller koble fra smart -tv. Koble fra modemet ditt (og din trådløse ruter, hvis det er en egen enhet) fra strøm i 30 sekunder. Koble til modemet ditt og vent til ingen nye indikatorlys blinker på.

Hvorfor fungerer ikke Netflix min på TV -en min?

Hvis Netflix ikke fungerer, er det noen få mulige årsaker, inkludert: Et nettverkstilkoblingsproblem. Et problem med enheten din. Et problem med Netflix -appen eller kontoen din.

Hvorfor får jeg en feil på Netflix?

Det betyr vanligvis at det er en Nettverkstilkoblingsproblem som forhindrer at enheten din når Netflix.

Hvordan tilbakestiller jeg Netflix -kontoen min på TV -en min?

Hvis du ikke ser få hjelp, innstillinger eller innstillingsikonet:

 1. Fra Netflix -appen, bruk pilene på fjernkontrollen til å legge inn følgende sekvens: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp, opp.
 2. Velg Logg ut, start på nytt, deaktiver eller tilbakestill.

Vil koble fra TV -tilbakestillingen min?

Koble fra TV -en fra strømforsyningen tilbakestiller ikke TV -en, Den slår den av som om den ble slått av og slått på via fjernkontrollen. Hvis du vil utføre en tilbakestilling av fabrikken, kan du vanligvis gjøre det via konfigurasjonsmenyen eller en knapp som ligger et sted på TV -en.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *