Hvordan formater du Axis i Excel for Mac?

Hvordan endrer du akseskalaen i Excel på en Mac?

Endring av akseskalaen

 1. Høyreklikk på aksen hvis skala du vil endre. Excel viser en hurtigmeny for aksen.
 2. Velg formatakse fra hurtigmenyen. …
 3. Forsikre deg om at aksalternativer er klikket til venstre for dialogboksen. …
 4. Juster skalainnstillingene (øverst i dialogboksen – minimum, maksimum osv.) …
 5. Klikk på OK.

Hvordan formaterer du en graf i Excel på en Mac?

Hvordan formatere kartdata i Excel

 1. Velg diagrammet du vil formatere.
 2. Velg dataserien du vil formatere.
 3. Klikk på kategorien Format.
 4. Klikk på Formatvalg. …
 5. Klikk på Fill & Line -knappen.
 6. Klikk på Fyll for å utvide delen.
 7. Klikk på Fyllfarge -knappen.
 8. Velg en farge.

Hvordan endrer jeg aksenummerformatet i Excel?

For å endre formatet på tall på verdiaksen:

 1. Høyreklikk på verdien Axis-etikettene du vil formatere.
 2. Klikk Format Axis.
 3. I formataksruten, klikk nummer. …
 4. Velg alternativene for nummerformatet du vil ha. …
 5. For å holde tall knyttet til regnearkcellene, merker du koblet til kildeboksen.

Hvordan formaterer jeg y-aksen i Excel?

Når du åpner fanen «Format», klikker du på «Formatvalget» og klikker på aksen du vil endre. Hvis du går til «Format», «Format Axis» og «Tekstalternativer», kan du velge at teksten skal justeres vertikalt, horisontalt eller å ha en tilpasset vinkel.

Hvordan endrer du Y-aksetikettene i Excel på en Mac?

1: 592: 56 Hvordan legge til Axis -tittel i Excel på Mac – YouTubeyOutube

Hvordan redigerer jeg et kartelement i Excel for Mac?

0: 361: 46Excel 2019 & 365 Tutorial Legg til kartelementer Microsoft Trainingyoutube

Hvordan endrer jeg de horisontale akseverdiene i Excel 2020?

I et diagram, klikker du på kategorien som du vil endre, eller gjør følgende for å velge aksen fra en liste over kartelementer:

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet. …
 2. I kategorien Format, klikker du i Arrow ved siden av kartelementboksen, og klikker deretter Horisontal (kategori) Axis.

Hvorfor kan jeg ikke redigere horisontale akse -etiketter i Excel?

Forsikre deg om at den er formatert som generell eller som nummer. Klikk på tekst til kolonner på kategorien i båndet. Velg avgrenset, klikk deretter Fullfør.

Hvordan endrer jeg horisontal og vertikal akse i Excel?

Endre måten dataene er plottet på

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet som inneholder dataserien du vil plotte på forskjellige akser. Dette viser kartverktøyene, legger til design, layout og format.
 2. I kategorien Design, i datagruppen, klikker du på Switch Row/Column.

Hvordan endrer jeg de horisontale akseverdiene i Excel 2020 Mac?

Høyreklikk på x-aksen i diagrammet du vil endre. Som lar deg redigere x-aksen spesifikt. Klikk deretter på utvalgte data. Velg Rediger rett under kategorien Horisontal Axis Labels.

Hvordan endrer jeg y-aksen i Excel?

Når du åpner fanen «Format», klikker du på «Formatvalget» og klikker på aksen du vil endre. Hvis du går til «Format», «Format Axis» og «Tekstalternativer», kan du velge at teksten skal justeres vertikalt, horisontalt eller å ha en tilpasset vinkel.

Hvordan legger du til akselapper i Excel Mac?

Legg til en aksetittel

 1. Dette trinnet gjelder bare Word 2016 for Mac.
 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på kategorien Kart Design.
 3. Klikk på Legg til Chart Element> Axis -titler, og velg deretter et Axis -tittelalternativ.
 4. Skriv inn teksten i Axis tittelboks.

Hvordan formaterer du en graf i Excel?

Når du har opprettet et diagram, er det enkelt å formatere og forbedre diagrammet ditt ved å bruke Excel’s Menys and Commands. For å endre kartstil i Excel, enkelt høyreklikk eller dobbeltklikk på kartelementet du vil formatere for å se formateringsalternativene for det elementet.

Hvordan endrer jeg de horisontale aksetikettene i Excel for Mac?

I kategorien Design, klikker du på Data Group. I dialogboksen Velg datakilde, under horisontale (kategorier) Axis -etiketter, klikker du på Rediger. I boksen Axis Label Range, gjør du ett av følgende: Spesifiser regnearkområdet du vil bruke som kategori Axis -etiketter.

Hvordan endrer jeg den horisontale aksen i Excel?

I et diagram, klikker du på kategorien som du vil endre, eller gjør følgende for å velge aksen fra en liste over kartelementer:

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet. …
 2. I kategorien Format, klikker du i Arrow ved siden av kartelementboksen, og klikker deretter Horisontal (kategori) Axis.

Hvordan endrer jeg den vertikale aksen i Excel?

Når du åpner fanen «Format», klikker du på «Formatvalget» og klikker på aksen du vil endre. Hvis du går til «Format», «Format Axis» og «Tekstalternativer», kan du velge at teksten skal justeres vertikalt, horisontalt eller å ha en tilpasset vinkel.

Hvordan endrer jeg akselapper i Excel?

Bruk ny tekst til kategorieniketter i diagrammet og Leavesource -datateksten uendret

 1. Høyreklikk på kategorien Etiketter som skal endres, og klikk på Velg data.
 2. Klikk på Rediger i horisontale (kategori) Axis -etiketter.
 3. I Axis Label Range, skriv inn etikettene du vil bruke, atskilt med komma.

Hvordan finner jeg kartelementer i Excel for Mac?

Re: Excel Graph som ikke viser kartelementer eller Aktiver kategorien Design i båndet (under kartverktøy) og klikk Chart Element> Axis Titles, og velg deretter alternativet du vil ha.

Hvordan endrer jeg de horisontale aksverdiene i Excel 365?

Høyreklikk på x-aksen i diagrammet du vil endre. Som lar deg redigere x-aksen spesifikt. Klikk deretter på utvalgte data. Velg Rediger rett under kategorien Horisontal Axis Labels.

Hvordan endrer jeg akseskalaen i tall mac?

Klikk på plottet ditt, og deretter på høyre side øverst skal du se 4 faner som diagram, akse, serier og ordne. Velg Axis -fanen. Ruten som vises nå, vil tillate deg å endre aksen.

Hvordan legger du til akselapper i Excel for Mac?

Klikk på diagrammet, og klikk deretter på kartoppsettfanen. Under etiketter klikker du på Axis -titler, pek på aksen du vil legge til titler til, og klikk deretter på alternativet du vil ha. Velg teksten i Axis -tittelboksen, og skriv deretter inn en aksetittel.

Hvordan formater jeg formatet i Excel?

Når du åpner fanen «Format», klikker du på «Formatvalget» og klikker på aksen du vil endre. Hvis du går til «Format», «Format Axis» og «Tekstalternativer», kan du velge at teksten skal justeres vertikalt, horisontalt eller å ha en tilpasset vinkel.

Hvordan legger du til aksetitler i Excel Mac 2021?

0: 362: 28 Hvordan legge til aksetitler i Excel – YouTubeyOutube

Hvordan endrer jeg oppsettet på et diagram i Excel for Mac?

Bruke kartstiler

 1. Velg diagrammet ditt ved å klikke på det.
 2. Klikk på verktøykassen. Formateringspaletten vises.
 3. Velg kartstil fra formateringspaletten. Verktøylinjen for diagramstil vises.
 4. (Valgfritt) For flere stiler, klikk.
 5. Velg ønsket stil. Stilen brukes på diagrammet ditt.

31. august 2020

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *