Hvordan tilbakestiller jeg plantronics bluetooth headset?

Hvordan tilbakestiller jeg plantronics plt bluetooth?

Tilbakestill Plantronics Bluetooth -headset

 1. Fjern Plantronics headset fra mobiltelefonene dine sammenkoblede enheter.
 2. Slå av mobiltelefonen din, og slå den deretter tilbake.
 3. Par ditt Plantronics headset tilbake til mobiltelefonen din (følg manuell hvis du er usikker på hvordan)
 4. Ditt plantonics headset skal nå tilbakestilles.

15. jan 2020

Hvorfor fungerer ikke plantronics headset mitt?

Koble fra headsettet fra PCs USB -port og start datamaskinen på nytt. Ikke bare start på nytt – utfør en komplett systemavstenging og slå deretter på igjen, da dette vil bidra til å fjerne minnet i USB -portene. Koble headsettet direkte inn i PC -en og ikke inn i en hub eller dokkingstasjon.

Hvordan fikser jeg plantronics bluetooth headset?

Bluetooth Headset Feilsøking: Kan ikke koble til

 1. Slett headsettet fra mobiltelefonens liste over sammenkoblede enheter.
 2. Slå av telefonen.
 3. Hvis mulig, fjern batteriet fra telefonen.
 4. Etter omtrent 30 sekunder, legg batteriet tilbake i telefonen.
 5. Slå på mobiltelefonen igjen.
 6. Passer headsettet med telefonen din igjen.

Hvordan tilbakestiller jeg fabrikken min Plantronics -legenden?

Plantronics Voyager Legend Reset: A How-To Guide

 1. Utføre tilbakestillingen. Slå av Plantronics Voyager av. PÅ/AV -knappen er lysbildebryteren på baksiden av headsettet rett over ladekontaktene. …
 2. Voyageren din skal nå tilbakestilles og klar til å jobbe med Bluetooth -enhetene dine. Slå den på for å se om det fungerer!

Hvordan tilbakestiller jeg fabrikken min plantronics 5200?

Voyager 5200 Reset

 1. Unpair The Voyager 5200 headset fra mobiltelefonen din.
 2. Slå av mobiltelefonen din.
 3. Kraft på mobiltelefonen din.
 4. Par Voyager 5200-headsettet på nytt til mobiltelefonen din.
 5. Test headsettet for å se om det hjalp. Hvis ikke følg Voyager 5200 firmwareoppdatering.

12. august 2020

Hvordan tilbakestiller jeg plantronics 5200 headset?

0: 374: 06 Så du kommer til å glemme enheten, så det du vil gjøre er å slå av cellen din. Telefonkraft Itmoreso Du kommer til å glemme enheten, så det du vil gjøre er å slå av cellen din. Telefonen strøm den tilbake.

Hvordan får jeg mitt plantronics headset til jobb?

Hodesett som har en av/på -knapp

 1. Start med headsettet ditt slått av.
 2. Trykk og hold på strømknappen i 5 eller 6 sekunder til lyset begynner å blinke en vekslende rødblå.
 3. Slipp knappen og sett headsettet til side.
 4. Følg sammenkoblingsinstruksjonene for mobiltelefonen din eller annen Bluetooth -enhet.

Hvordan fikser jeg planten min?

Hvordan fikse en Plantronics Bluetooth

 1. Lad headsettets batteri. …
 2. Start enhetene dine på nytt. …
 3. Avinstaller problematisk programvare. …
 4. Forsikre deg om at telefonens Bluetooth -innstillinger er riktig aktivert. …
 5. Utelukke radiointerferens. …
 6. Ring Plantronics direkte.

Hvordan tilbakestiller jeg Plantronics 5200?

0: 050: 46 Konneerer headsettet til en USB -kabel og koble kabelen til datamaskinens USB -port eller en AC WallMoreConnect headset til en USB -kabel og koble kabelen til datamaskinens USB -port eller en AC -veggadapter som ikke er inkludert, og legg headsettet på en flat ikke-metallisk overflate for mer enn 10.

Hvordan tilbakestiller jeg Plantronics Voyager 5220?

Passer headsettet på nytt med telefonen. (For å stille inn 5220 i parringsmodus manuelt, trykk og hold samtaleknappen som er en svart knapp på baksiden av mikrofonboomen. Trykk og hold den i 6-8 sekunder til indikatorlyset blinker rødt og blått gjentatte ganger).

Hvordan tilbakestiller jeg PLT Voyageren min?

Hold nede minus (-) volumkontroll og den svarte strømknappen samtidig til det blå lyset slukker. Trinn 3 Vent 1 minutt på at tilbakestillingen skal slå av programvaren og fjerne firmware. Trinn 4. Kraft sikkerhetskopierer som normalt.

Hvordan setter jeg opp mitt trådløse plantonics Wireless Headset?

3: 575: 18Posisjon løfteren som vist i diagrammet. Mens du har på deg headsettet. Trykk på Call ControlMorePosisjonen løfteren som vist i diagrammet. Mens du har på deg headsettet. Trykk på Call Control -knappen på headsettet for å aktivere løfteren.

Hvordan tilbakestiller du PLT -passer hodetelefoner?

For å utføre en tilbakestilling av systemet

 1. Mens du trykker på av / på -knappen, kobler du AC -laderen. Lyset på headsettet skal slå på.
 2. Når lyset er slått på, må du gi slipp på strømknappen.
 3. Koble fra AC -laderen fra headsettet.
 4. Prøv å slå på headsettet.

15. mai 2021

Hvordan legger jeg Plantronics 5200 i sammenkoblingsmodus?

Hvordan parre Voyager 5200

 1. iPhone -innstillinger> Bluetooth> på*
 2. Android -innstillinger> Bluetooth: på> skanning for enheter*

Hvordan tilbakestiller jeg PLT Voyager 5200?

0: 130: 46 Konkurrer headsettet til en USB -kabel og koble kabelen til datamaskinens USB -port eller en AC WallMoreConnect headsettet til en USB -kabel og koble kabelen til datamaskinens USB -port eller en AC -veggadapter som ikke er inkludert, og legg headsettet på en flat ikke-metallisk overflate for mer enn 10.

Hvordan tilbakestiller jeg fabrikken min Plantronics Voyager 5200?

Voyager 5200 Reset

 1. Unpair The Voyager 5200 headset fra mobiltelefonen din.
 2. Slå av mobiltelefonen din.
 3. Kraft på mobiltelefonen din.
 4. Par Voyager 5200-headsettet på nytt til mobiltelefonen din.
 5. Test headsettet for å se om det hjalp. Hvis ikke følg Voyager 5200 firmwareoppdatering.

12. august 2020

Hvordan tilbakestiller jeg min plantronics voyager uc?

Tilbakestill sensorer

 1. Med headsettet ditt, lad headsettet ditt på ladestativet i 10 sekunder.
 2. Trykk og hold både dempe og leke-/pauseknapper i mer enn 4 sekunder til lysdiodene blinker lilla to ganger, og vær forsiktig med å ikke berøre ørepyntpolstringen eller la den komme i kontakt med overflater.

15. august 2019

Hvordan parer jeg mitt PLANTRONICS Wireless Headset med base?

0: 272: 01 Dette er din stumme knappetrykk. Og hold dette nede i omtrent fem sekunder. Etter at omtrent fem sekunders morhis er din stumme knappetrykk. Og hold dette nede i omtrent fem sekunder. Etter omtrent fem sekunder skal du se et grønt lys lys opp på headsettet.

Hva er knappene på Plantronics headset?

CS540 Headset Controls

 • 1 – Volum/Mute -knapp. For å øke volumet, trykk på volumknappen opp (ned hvis du bruker headset på venstre øre). …
 • 2 – Ring -knappen. For å plassere, svare eller avslutte en samtale, trykker du kort på anropsknappen.
 • 3 – Hodesettindikatorlys. Blinker hvitt når det er i bruk.

15. mai 2021

Hvordan tilbakestiller jeg planten min?

For å tilbakestille baksiden din Go/Backbeat Go 2: Trykk på strømknappen i omtrent 5-6 sekunder til indikatorlyset begynner å blinke rødt og blå. Trykk på volumet opp og volum ned knappene samtidig. Lyset blinker raskt 3 ganger, og deretter slås headsettet av.

Hvordan tilbakestiller jeg planten min i plantronics backbeat 2100?

BackBeat Fit 2100 Bluetooth Reset

 1. Med ladekabelen koblet til en strømkilde, trykk og hold headsettets strømknapp, mens du kobler den til ladekabelen enn å slippe knappen. …
 2. Slå den av og trykk deretter på strømknappen til headsettet begynner å blinke rødt og blått.

10. februar 2021

Hvordan fikser jeg Bluetooth -parringsproblemet?

Hva du kan gjøre med feil i Bluetooth -parring

 1. Forsikre deg om at Bluetooth er slått på. …
 2. Bestem hvilken sammenkoblingsprosess enheten din bruker. …
 3. Slå på oppdagbar modus. …
 4. Forsikre deg om at de to enhetene er i nærheten av hverandre. …
 5. Slå enhetene av og tilbake. …
 6. Fjern gamle Bluetooth -tilkoblinger.

Hvordan tilbakestiller jeg planten min Voyager Edge?

For å tilbakestille sensorene dine, Koble headsettet direkte til datamaskinens USB-port, og legg den med øretipsen opp, på en flat ikke-metallisk overflate i mer enn 10 sekunder. For å deaktivere sensorene, hold både stemmeknappene i mer enn 6 sekunder til lysdioden blinker lilla og deretter rød.

Hvordan tilbakestiller jeg plantronics voyager focus uc?

Tilbakestill sensorer

 1. Med headsettet ditt, lad headsettet ditt på ladestativet i 10 sekunder.
 2. Trykk og hold både dempe og leke-/pauseknapper i mer enn 4 sekunder til lysdiodene blinker lilla to ganger, og vær forsiktig med å ikke berøre ørepyntpolstringen eller la den komme i kontakt med overflater.

15. august 2019

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *