Kan du kryptere en celle i Excel?

Hvordan krypterer jeg en celle i Excel?

Velg nå bare cellene eller kolonnene, rader du vil beskytte. Høyreklikk og velg Formatceller igjen. Gå til fanen Beskyttelse og sjekk låst alternativet og klikk OK. Gå til Gjennomgå fanen, klikk på Beskytt ark og beskytt arket ved hjelp av et passord.

Kan du kryptere data i Excel?

Åpne Excel -dokumentet ditt. Velg fil og deretter info. Velg Beskytt arbeidsbok og klikk Krypter med passord . Skriv inn et passord og trykk OK.

Hvordan maskerer jeg sensitive data i Excel?

Klikk på CellShield -fanen på Excel -båndet. 4. Velg beskyttelsesalternativet du vil bruke fra knappene på CellShield -menyen. I dette tilfellet velger du ‘Mask Redact’.

Hvordan krypterer jeg utvalgte celler i Excel?

Du må velge området du vil kryptere.

 1. Velg rekkevidden.
 2. Velg alternativ for kryptert celler.
 3. Krypter celler dialogboks.
 4. Resultat.
 5. Resultat.
 6. Velg alternativet Decrypt Cells.
 7. Skriv inn passordet.
 8. Hurtig boks.

Hvordan beskytter du celler i Excel uten å beskytte ark?

Betreff: Låscelle uten å beskytte regnearket

 1. Start Excel.
 2. Bytt til fanen «Kontroller» og velg «Fjern arkbeskyttelse». …
 3. Velg alle celler ved å klikke i øverste venstre hjørne av tabellen.
 4. I kategorien «Start» velger du «Format> Formatceller> Beskyttelse» og avkrysser «Låst».

Hvordan maskerer du data i en celle i Excel?

1. Høyreklikk på cellen der du vil lage en maskeinngang (her, celle B2), og velg Formatceller… 2. I Format Cells -vinduet, (1) velg tilpasset kategori, (2) Enter #”:” 00 i Type -boksen, og (3) Klikk OK OK.

Hvordan beskytter du konfidensiell informasjon i Excel?

For å undertrykke visningen av et celleområde fra formellinjen, velg rekkevidden, åpne beskyttelsesfanen i dialogboksen Format Cells (CTRL+1), velg den skjulte avkrysningsruten og klikk OK. Slå deretter på regnearkbeskyttelsen (verktøy → beskyttelse → beskytt ark).

Hvordan gjør jeg Excel -data konfidensielle?

Legg til et vannmerke i et ark i Excel for Mac

 1. På kategorien Sett inn fanen WordArt -knappen, og velg deretter dette alternativet:
 2. I tekstboksen skriver du inn «konfidensiell» eller hvilken som helst av din egen tekst i stedet for teksten din her.
 3. Roter og flytt vannmerket slik du ser passer.

Hvordan krypterer jeg og dekrypterer en Excel -fil?

Metode 2. Decrypt beskyttet Excel uten passord med VBA -kode

 1. Åpne en ny Excel -fil, og trykk ALT + F11 for å åpne VBA -vinduet.
 2. Klikk på Sett inn, velg «Modul».
 3. På det generelle vinduet skriv inn VBA -koden.
 4. Klikk på «Kjør» -knappen (eller trykk F5 -tasten) for å kjøre den.

Hvordan låser du celler for redigering og beskytter formler?

Her er trinnene for å låse celler med formler:

 1. Med cellene med valgte formler, trykk kontroll + 1 (hold kontrollnøkkelen og trykk deretter 1).
 2. I dialogboksen Format Cells velger du fanen Beskyttelse.
 3. Sjekk alternativet ‘låst’.
 4. Klikk OK.

Hvordan låser jeg visse celler i Excel 2016?

Slik låser du opp eller låser opp celler i Microsoft Excel 2016 og 2013.

 1. Velg cellene du ønsker å endre.
 2. Velg fanen «Hjem».
 3. I «celler» -området velger du «Format»> «Formatceller».
 4. Velg fanen «Beskyttelse».
 5. Fjern merket for boksen for «låst» for å låse opp cellene. Merk av i ruten for å låse dem. Velg “OK”.

Hvordan skjuler du et passord i Excel?

Trinn 1: Angi celle- eller celleområdet ditt som skjult, men ikke låst

 1. i) Velg alle cellene eller området ditt som må gjøres redigeres (inkludert passordcellen også)
 2. ii) Høyreklikk og gå til Format Cells -> Beskyttelsesfane som vist under bildet:
 3. iii) Velg nå passordcellen din som du vil gjøre den som maskert.

Hvordan sensurerer du i Excel?

Hvordan du bare kan skjule en del av celleverdien i Excel?

 1. Velg tallene du vil skjule delvis, og høyreklikk for å velge Format Cells fra Kontekstmeny. …
 2. Deretter klikker du på fanen Format Cell.

Er Excel -kryptering sikker?

Som Microsoft Office nå bruker AES-256, kan du være trygg på det Passordbeskyttelsen på Excel -regnearket ditt er pålitelig og umulig å bryte ved hjelp av nåværende teknologi. Ettersom den integrerte passordbeskyttelsen bare håndterer en fil om gangen, kan du også vurdere alternativet 7-Zip-kryptering.

Hvor sterk er Excel -kryptering?

Office 2013 (Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project og Word) bruker 128-bit AES, igjen med hash-algoritme SHA-1 som standard. Office 2016 (Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project og Word) bruker 256-bit AES, SHA-1 Hash-algoritmen og CBC (Cipher Block Chaining) som standard.

Hvordan dekrypterer du data i Excel?

Klikk på CellShield -fanen i Excel -båndet. 4. Klikk på knappen «Encrypt & Decrypt» på CellShield -menyen; Velg deretter ‘Krypter’ fra rullegardinlisten.

Hvordan låser jeg celler i Excel uten å beskytte arket?

Betreff: Låscelle uten å beskytte regnearket

 1. Start Excel.
 2. Bytt til fanen «Kontroller» og velg «Fjern arkbeskyttelse». …
 3. Velg alle celler ved å klikke i øverste venstre hjørne av tabellen.
 4. I kategorien «Start» velger du «Format> Formatceller> Beskyttelse» og avkrysser «Låst».

Hvordan låser jeg celler i Excel basert på tilstand?

Lås utvalgte celler.

 1. Med de nødvendige cellene som er valgt, trykk CTRL + 1 for å åpne formatceller-dialogen (eller høyreklikke på de valgte cellene og klikke Formatceller), bytt til kategorien Beskyttelse og sjekk den låste avkrysningsruten.
 2. I kategorien Review, klikker du i endringen.

Hvordan låser jeg en celle uten å beskytte arket?

Betreff: Låscelle uten å beskytte regnearket

 1. Start Excel.
 2. Bytt til fanen «Kontroller» og velg «Fjern arkbeskyttelse». …
 3. Velg alle celler ved å klikke i øverste venstre hjørne av tabellen.
 4. I kategorien «Start» velger du «Format> Formatceller> Beskyttelse» og avkrysser «Låst».

Hva gjør det å låse en celle i Excel?

Som standard, når du beskytter celler i et ark eller en arbeidsbok, vil alle cellene være låst. Dette betyr De kan ikke formateres eller slettes, og innholdet i dem kan ikke redigeres. Som standard kan de låste cellene velges, men du kan endre det i beskyttelsesalternativene.

Hvordan skjuler jeg tekst i Excel med passord?

Trinn 1: Angi celle- eller celleområdet ditt som skjult, men ikke låst

 1. i) Velg alle cellene eller området ditt som må gjøres redigeres (inkludert passordcellen også)
 2. ii) Høyreklikk og gå til Format Cells -> Beskyttelsesfane som vist under bildet:
 3. iii) Velg nå passordcellen din som du vil gjøre den som maskert.

Hvordan skjuver du data i Excel?

Høyreklikk på cellen der du vil lage en maskeinngang (her, celle B2), og velg Formatceller… 2. I Format Cells -vinduet, (1) velg tilpasset kategori, (2) Enter #”:” 00 i Type -boksen, og (3) Klikk OK OK. Nå kan du angi bare tall for tid (her, 450), og Excel vil formatere det som 4:50.

Kan du skjule innholdet i en celle i Excel?

Du kan skjule kolonner i arbeidsarket ditt som inneholder informasjon som du ikke trenger å se eller ikke vil skrive ut. Velg en celle i kolonnen (e) som skal skjules. Klikk format på Home Command -fanen. Velg Hide & Unhide »Skjul kolonner fra formatmenyen, i synlighetsdelen.

På hvilken fane kan alternativet for å låse en celle bli funnet?

Fra Hjem -fanen På båndet kan du åpne rullegardinmenyen under formatknappen og se alternativet for å låse cellen. Hvis du høyreklikker på alternativet Lock Cell.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *