ledelsesverktøy

Ledelsesverktøy som ikke funker

Man kan lese i medlemsundersøkelsen til Lederne at over halvparten av mellomlederne sier at omorganiseringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet negativt.
Det er jo i og for seg ingen overraskelse.
Det burde i hvert fall ikke være det …
Det som heller ikke burde være noen overraskelse er at to av fem mellomledere forteller at de har mindre frihet enn tidligere fil å bestemme hvordan de skal utføre sitt daglige arbeid fordi virksomheten er mer opptatt av styring enn at flinke folk skal få lov til å gjøre jobben sin i fred.

Det er heller ingen overraskelse at det som kalles «hard HR» får skylden – det vil si fokus på individuell målstyring og annet fjas som HR-folk har klart å grine seg til å få pusle med.
Konsekvenser er umyndiggjøring av voksne mennesker og skamklipping av dialog og innspill fra ansatte.
Det er med andre ord liten tvil om at individuell målstyring ødelegger norsk arbeidsliv.

Jeg har nevnte det tidligere men kan godt nevne det på nytt:
HR-folk og økonomer har ingenting i ledelsen å gjøre – dette er facility management.

Hvis du på en dag som dette ikke er for travelt opptatt med å snoke i skattelistene som har blitt sluppet løs, foreslår jeg at du heller leser Norsk Ledelsesbarometer.

Men for all del, mennesker kan også være vakre skapninger – her er CHER med «Believe»