nettverksbygging

Nettverksfeil

Det hender at jeg treffer på mennesker som klager over at de har brukt opp nettverket sitt.
Hør på den:
– «Jeg har brukt opp nettverket mitt».
Les den høyt for deg selv så du virkelig får fram hvor dumt det høres ut.
Les den høyt så de andre som er rundt deg kan høre.
Dette er noe jeg legger i kategorien «bullshit», også med visshet om at det finnes noen som bruker setningen som en frase som skal unnskylde en eller annen form for flukt og som beviser manglende forståelse for hva nettverk egentlig handler om.

Her om dagen snakket jeg med en jente som viste meg en tekst i et svensk magasin om en dame som hadde disputert på en avhandling om den sosiale kapitalens betydning i jobbsøkerprosesser.
Hun er for øvrig svensk hun som jeg snakket med, også.
Ikke at det betyr noe for denne teksten eller teksten hun viste til.
Vet egentlig ikke hvorfor jeg forteller det.
Samme det.
Hun vet at jeg er tilhenger av nettverk i jobbsøkerprosesser, når alt kommer til alt så er jeg tilhenger av nettverk i alle prosesser, men det er en annen sak. Anyways, hun trakk inn disse sytti prosentene av alle stillinger som ikke går gjennom formelle kanaler, et utsagn som for lengst har blitt et motebegrep som blir trukket fram som et mantra for karriereveiledere som kanskje er litt for fokusert på å skille de ulike arenaene.
Uvisst av hvilken grunn.
Jeg har alltid ment at det ikke spiller noen rolle hvor du finner det du ser etter, bare du finner det du vil ha eller noe som ligner. Jeg sier det samme om kompetanse, det spiller ingen rolle hvor du lærer noe bare du ender opp med å kunne noe.
Digresjon.
Det ligger hard jobbing bak det å få et godt nettverk hvor man først og fremst må forstå viktigheten av å være generøs, det kommer ingenting i en lukket hånd og det er mange som har en tendens til å tenke negativt når de hører begrepet nettverksbygging, som om de har et litt forvridd syn på dette begrepet og sammenligner det med at man utnytter venner og bekjentskaper. Det finnes også de som tenker på mørke styrerom med menn i enda mørkere dresser, pyramidespill og innsidehandel.
Dette er selvfølgelig helt feil.
Nettverksbygging handler om å dele kunnskap, vise raushet og bygge tillit mellom deg og andre hvor målet er å oppnå bedre resultater sammen enn hva man ville oppnådd hver for seg gjennom å gi hjelp til den som trenger det og motta hjelp når man trenger det selv. Nettverk bygger på tillit, og tillit bygges gjennom å gi av deg selv og være synlig.
Hundre prosent.
Første gangen jeg hørte om disse sytti prosentene var i 1997 da rekruttering ble et fag for meg og ikke bare et begrep når man skulle få seg ny jobb. Det er sikkert mange som er fristet til å mene at vi som jobber i denne bransjen lever godt av en sånn påstand eller myte. Det skapes litt mystikk rundt rekrutteringsprosesser i tillegg til vissheten om at sånne som oss er avhengig av gode nettverk, da sier det seg selv at vi vedlikeholder påstanden og påtar oss rollen som evangelister og gode misjonærer for viktigheten av nettverksbygging.

– «Så», smilte hun.
– «Har du någon åsikt om detta?»
Selvfølgelig hadde jeg det.
Litt senere valgte jeg å gugle litt og fant fort at denne svenske akademikerdamen som disputerte på en avhandling om den sosiale kapitalens betydning i arbeidslivet hadde kommet fram til en påstand om at det ikke er mulig for alle å bruke nettverket sitt for å finne ny jobb. En påstand som – hvis man trekker den helt ut av sin sammenheng – kan bekreftes av de som ikke kjenner noen og de som heller ikke har lyst til å bli kjent med noen.
Seriøst.
Hun viser til at den som forsøker å benytte seg av kontaktene sine må ha noe likeverdig å tilby.
Jeg velger å legge dette i den samme kategorien, den som er merket med «bullshit».

Hun kommer også trekkende med den største grublingsen av dem alle, den om høna og egget, og mener at man må ha en posisjon i arbeidslivet for å ha noe å bygge et nettverk fra. Hun mener at det er veldig vanskelig å ha en strategi for hvordan man skal etablere et godt kontaktnett og bruker begreper som at man ikke kan tvinge noen til å anbefale deg.
Til hennes forsvar så er hun tross alt akademiker …
Avhandlingen hennes har et avsnitt hvor det står «tipser du meg så tipser jeg deg» – et ganske tydelig bevis på at hun blander nettverksbegrepet med gutteklubber og syklubber og annet fjas.
Jeg kjenner en del flinke akademikere.
Jeg har imidlertid truffet enda flere som glemmer dette som jeg kaller smutthull og som er viktig for å få alle forhold til å fungere, nemlig det å gjøre noe helt annet enn de du henger sammen med hele tiden.
Studentene er jo godt kjent for å drikke øl hver dag.
På det samme stedet.
Med de samme menneskene.
Antageligvis i sammenheng med billig øl, men det sier seg selv at det ikke blir så mye nettverksbygging.
Flytt på deg.
Flytt blikket, om ikke annet.
Jeg leser i det samme avsnittet at hun har truffet mange mennesker som er redd for å ofre relasjoner hvis de anbefaler feil mennesker.
Tenk over den.
Selv tenker jeg litt på at jeg finner det merkelig at hun gjennomførte en doktoravhandling med dette, men det ble kanskje vurdert av likesinnede?
Hmm.
Hun avslutter med at hun har satt seg selv i et «utsatt läge i sin karriär», og vet dere hvorfor?
Hun har aldri beveget seg i andre miljøer enn de som har krabbeavstand til lesesalene …

70 prosent …?

Det er endelig mandag og tid for å plante beina tilbake på bakken. Vi går rett på samma hva vi støter på og jeg slenger ut en påstand eller om det kanskje er en myte som du helt sikkert har hørt tidligere – nemlig den som sier at 70 prosent av alle ledige stillinger aldri utlyses gjennom offentlige kanaler. Første gangen jeg hørte om dette, var i 1997 da rekruttering ble et fag for meg og ikke bare et begrep når man skulle få seg ny jobb. Det er sikkert mange som er fristet til å mene at vi som jobber i denne bransjen lever godt av en sånn påstand eller myte. Det skapes litt mystikk rundt rekrutteringsprosesser i tillegg til vissheten om at sånne som oss er avhengig av gode nettverk – da sier det seg selv at vi vedlikeholder påstanden og påtar oss rollen som evangelister og gode misjonærer for viktigheten av nettverksbygging.
70 prosent …?
Det er ikke lett å vite «hvor» disse ledige stillingene befinner seg med mindre du får en finger eller kanskje en fot innenfor denne ubestemmelige nettverksboblen.
Tankene streifer svunnen tid hvor lange køer på de kuleste utestedene gjorde det litt vrient å komme inn. Du måtte ha medlemskort eller kjenne noen av de kule gutta eller grisedeilige damene (stryk det som ikke passer) for å kunne si at du var innenfor sirkelen. Det er mange som definerer nettverksbegrepet som synonymt med bekjentskaper – jeg kan til en viss grad skjønne sammenligningen, men så er det jo ulike definisjoner av hva det egentlig vil si å «kjenne» noen.
Jeg er for øvrig ikke så veldig begeistret for bekjentskaper i ansettelsesprosesser.
Jobb er jobb og fritid er fritid.
Det er også en viss fare for innavl …
Det finnes også flere som enes om at selskaper som velger å ikke kjøre en ”ryddig” og rettferdig og ikke minst åpen rekrutteringsprosess undergraver sine egne etiske retningslinjer og til en viss grad hva som er nedfelt i personalpolitikken. Rekruttering er er nemlig ikke så mye hokus-pokus som mange skal ha det til. Kunsten er å finne den som er riktig til rollen, det som ofte gjør det så ”vanskelig” er rett og slett beslutningsvegring og angsten for å dra inn feil folk fordi man vet at det alltid er en mulighet for at det kan komme en som er enda bedre rundt neste sving.
Dette er et eget poeng som jeg har lyst til å komme tilbake til i et eget innlegg.
Dagens karrieretips handler om hvordan du kan spise deg litt inn på denne store prosentdelen jeg viser til, og en av de bedre metodene er å sende en åpen henvendelse. Rollene er byttet ved at det er du som går til bedriften og tilbyr dine tjenester og bedriften slipper å bruke tid og ressurser på middels motiverte søkere. Det kan være win-win dersom timingen er riktig – det er en måte å finne ut det på, og det er å ringe på forhånd, surf litt først og finn ut hvem du skal kontakte og øv deg på hva du skal si.
Seleksjon og konsentrasjon er viktig.
En åpen henvendelse skal styrke synligheten av din genuine motivasjon og da kan du ikke fyre løs mot alle og enhver. Vikar og bemanningsbransjen er antageligvis den som står bak påstanden eller myten og enkelte av disse menneskene som befinner seg her er noen som du med fordel bør knytte til nettverket ditt – dog med visshet om at disse annonserer ganske mye i åpne fora.

Nettverk har blitt et slags moteord som i blir trukket frem som et mantra for karriereveiledere. Det ligger hard jobbing bak det å få et godt nettverk hvor man først og fremst må forstå viktigheten av å være generøs.
Det kommer ingenting i en lukket hånd.
Det er mange som har en tendens til å tenke negativt når de hører begrepet nettverksbygging – de har et litt forvridd syn på dette begrepet og sammenligner det med at man utnytter venner og bekjentskaper. Det finnes også de som tenker på mørke styrerom med menn i enda mørkere dresser, pyramidespill og innsidehandel.
Dette er selvfølgelig helt feil.
Nettverksbygging handler om å dele kunnskap, vise raushet og bygge tillit mellom deg og andre hvor målet er å oppnå bedre resultater sammen enn hva man ville oppnådd hver for seg gjennom å gi hjelp til den som trenger det og motta hjelp når man trenger det selv.
Nettverk bygger på tillit.
Du bygger tillit gjennom å gi av deg selv og være synlig.
Sosiale medier kan være et genialt verktøy for nettverksbygging, men bruk sunn fornuft. Det er lurt å finne møteplasser som matcher ditt fagområde, bransjeforeninger og ymse grupper, seminarer og events. Mange selskaper og organisasjoner arrangerer frokostmøter og temakvelder for å markedsføre produktene sine eller faget sitt, mange er gratis og de fleste klarer å fylle lokalet med spennende mennesker.
Kom deg ut.
By på deg selv.

Konklusjonen er at initiativet må ligge hos deg.
Ikke vær redd for å spørre noen – de fleste mennesker liker å gi råd.
Du må heller ikke være redd for å spre tankene dine.
Gjør deg synlig.
100 prosent …

Dagens musikktips er DURAN DURAN med «Hungry Like the Wolf»