sykefravær

Jeg kommer ikke på jobb i dag

Overskriften kan oppfattes som litt misvisende, men jeg skal sakse fra DN som har en tekst som handler om en del av de tingene som er litt i vinden blant alle disse «ekspertene» for tiden, – sykdom og sykefravær.
Den handler riktignok ikke om disse «Mars og Venus-greiene», men det handler om en undersøkelse som viser at man kan redusere sykefraværet hvis ansatte tvinges til å ringe sjefen og si at de ikke kommer på jobb.

Teksten inneholder en setning som forteller at det i Norge er anslått at hundreogtjuetusen mennesker er borte fra jobb hver arbeidsdag. Man kan selvfølgelig lure på om de har tenkt at det kan være sånn at noen av dem faktisk er syke, men det er en annen sak …

Årsakene til høyt sykefravær kan debatteres, men denne konkrete teksten viser til en enkel måte å få ned sykefraværet på, og det er at ansatte tvinges til å melde om fravær direkte til sjefen og ikke via mail eller sms. Det kommer en påstand om at det er en direkte sammenheng mellom hvordan sykdom blir rapportert til arbeidsplassen og mengden fravær, hvor en professor forteller at det er mindre sykefravær der hvor man melder seg syk til nærmeste sjef, man tvinges til oppmerksomhet og ledelsen tar seg av situasjonen.
Grøss.
Lurer på om denne professoren har satt beina sine i det virkelige arbeidslivet?

Dette er en dårlig tekst som egentlig handler om tillit og troverdighet – eller mangel på sådan – og hvis den dagen kommer at jeg må lyve på meg sykdom for å slippe å gå på jobb så har jeg glemt å ta min egen medisin, for å si det sånn.
En feilansettelse av en dårlig leder koster mer enn sykefravær.